Novinky e-mailom

Ak sa chcete prihlási k odoberaniu e-mailových noviniek, vyplòte email.

Hry varenie

Výpis:
Zoradi pod¾a
2 Tasty Too (PC Download)
7,65 € 2,29 €Happy Chef (PC Download)
7,65 € 2,29 €Stand O'Food 3 (Download)
7,65 € 2,29 €Cake Shop 3 (PC Download)
7,65 € 2,29 €2 Tasty (PC Download)
7,65 € 2,29 €Cake Shop 2 (PC Download)
7,65 € 2,29 €Success Story (Download)
7,65 € 2,29 €Turbo Pizza (PC Download)
7,65 € 2,29 €Top Chef (PC Download)
7,65 € 2,29 €Pizza Chef (PC Download)
7,65 € 2,29 €Hot Dish (PC Download)
7,65 € 2,29 €Cake Shop (PC Download)
7,65 € 2,29 €Burger Shop (PC Download)
7,65 € 2,29 €Burger Island (Download)
7,65 € 2,29 €Stand O'Food (PC Download)
7,65 € 2,29 €
Stand O' Food je hra, v ktorej je vašou úlohou nasýti hladných hostí, pred tým, ako odídu ku konkurencii. ¼udia sa postupne zoraïujú pri vašom občerstvení a zadávajú objednávky, ktoré musíte pripravova....

Cake Mania (PC Download)
7,65 € 2,29 €
Cake Mania – Pekáreò volákedy videla Jillina rodina, a teraz prevzala pekáreò Jill. Vášou úlohou je pômoc Jill zmodernizova jej starú kuchyòu špičkovym pekarenským zariadením, tak aby mohli servirova...